Jak funkcjonuje niemiecki system podatkowy

Körperschaftsteuer (KörpSt lub KSt) jest podatkiem dochodowy od osób prawnych. Podatek ten pobierany jest od spółek posiadających osobowość prawną, czyli od GmbH (Sp. z o. o.) oraz AG (S. A.).