Polityka prywatności

Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Mainka Consulting
Unternehmensberatung
Triebstraße 2
92224 Amberg
Niemcy

Telefon: 09621/ 914218
E-Mail: contact@mainkaconsulting.com

W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe, uzyskane od klientów, dostawców lub innych stron trzecich jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas usług doradztwa prawnego, podatkowego oraz biznesowego. Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do: właściwej identyfikacji osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, ich pracowników lub współpracowników, utrzymania relacji biznesowych zaś w przypadku potencjalnego sporu dotyczącego świadczonych usług lub współpracy możemy przetwarzać te dane osobowe w celu rozwiązania tego sporu. Jako część realizowanych przedsięwzięć i projektów możemy przetwarzać dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub inne odpowiednie dane zdefiniowane dalej i wynikające z realizowanych przedsięwzięć i projektów.

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane, informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak znając możliwości naszych serwisów możemy wskazać następujące znane nam cele przetwarzania danych:

 • rekrutacja,
 • rejestracja na konkretne wydarzenie lub publikację,
 • subskrypcja interesujących Ciebie materiałów,
 • zapisanie się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji,
 • złożenie zapytania o ofertę,
 • zamówienie informacji marketingowych,
 • złożenie zapytania kontaktowego.

W sytuacji gdy przekażesz swoje dane osobowe do Mainka Consulting będziemy je wykorzystywali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne. Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe od naszego klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Na jakiej podstawie Mainka Consulting może przetwarzać moje dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Mainka Consulting ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu o którym mowa powyżej obejmują:

 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności obecności Mainka Consulting w Internecie,
 • przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody,
 • skorzystania z naszych podstawowych praw obowiązujących w UE zgodnie z art. 16 i 17 Karty Podstawowych Praw w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności.

 

Automatyczne gromadzenie informacji

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego. 

 

Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

Narzędzia Google Analytics

Mainka Consulting korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Delegate IT znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Aplikacje społecznościowe

W serwisie internetowym  mainkaconsulting.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na naszej stronie. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dodatkowo, na mainkaconsulting.pl mogą znajdować się blogi czy fora dyskusyjne. Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

 

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Podawanie danych osobowych

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej mainkaconsulting.pl podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże możemy wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Mainka Consulting usunie informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

 

Przekazywanie danych osobowych

Mainka Consulting nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności, realizacją zgłoszenia , lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa lub standardy zawodowe. W związku z prowadzoną działalnością możemy przekazywać dane osobowe np. do władz podatkowych, innych organów publicznych i instytucji finansowych i ubezpieczeń społecznych lub innych stron trzecich. Jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów prawa udostępniamy dane osobowe w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Dostęp do danych osobowych

W większości przypadków masz dostęp do przekazanych nam danych osobowych, dzięki czemu możesz je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Możesz również przesłać na adres contact@mainkaconsutling.com prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym podejmiemy wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w RODO:

 

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych 
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych